man-hinh-samsung-tab-t561-2
Thay cảm ứng Samsung Tab T561

Số hiệu:Samsung Tab T561

chuyenmanhinh.com chuyên thay cảm ứng Samsung Tab T561 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mọi hoạt động thay thế, tháo ráp, sẽ diễn ra trước sự quan sát của khách hàng.

Tiêu chuẩn:Cảm ứng chính hãng

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 30 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

700,000 ₫ XEM CHI TIẾT
kinh-samsung-tab-4-be
Thay kính samsung Tab 4

Số hiệu: Samsung Tab 4

chuyenmanhinh.com chuyên thay kính Samsung Tab 4 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mọi hoạt động thay thế, tháo ráp, sẽ diễn ra trước sự quan sát của khách hàng.

Tiêu chuẩn: Mặt kínhchính hãng

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 30 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

700,000 ₫ XEM CHI TIẾT
kinh-samsung-tab-t805-be
Thay kính Samsung Tab T805

Số hiệu: Samsung Tab T805

chuyenmanhinh.com chuyên thay kính Samsung Tab T805 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mọi hoạt động thay thế, tháo ráp, sẽ diễn ra trước sự quan sát của khách hàng.

Tiêu chuẩn: Mặt kính chính hãng

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 30 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

900,000 ₫ XEM CHI TIẾT
tab a
Thay màn hình nguyên bộ samsung galaxy tab A 8.0

Số hiệu: Samsung galaxy tab a 8.0

Màu sắc màn hình : đen,trắng

Cửa hàng Tihon Mobile chuyên thay màn hình nguyên bộ Samsung galaxy tab a 8.0 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mọi hoạt động thay thế, tháo ráp, sẽ diễn ra trước sư quan sát của khách hàng.

Tiêu chuẩn: Màn hình zin máy

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 30 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

Liên hệ Liên hệ
p51001
Thay màn hình nguyên bộ Samsung tab p5100

Số hiệu: Samsung galaxy tab p5100

Màu sắc màn hình : đen,trắng

chuyenmanhinh.com chuyên thay màn hình nguyên bộ Samsung galaxy tab p5100 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mọi hoạt động thay thế, tháo ráp, sẽ diễn ra trước sư quan sát của khách hàng.

Tiêu chuẩn: Màn hình zin máy

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 30 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

1,900,000 ₫ Xem chi tiết
P600
Thay màn hình nguyên bộ Samsung tab p600

Số hiệu: Samsung galaxy tab p600

Màu sắc màn hình : đen,trắng

chuyenmanhinh.com chuyên thay màn hình nguyên bộ Samsung galaxy tab p600 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mọi hoạt động thay thế, tháo ráp, sẽ diễn ra trước sư quan sát của khách hàng.

Tiêu chuẩn: Màn hình zin máy

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 30 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

2,300,000 ₫ Xem chi tiết
t111
Thay màn hình nguyên bộ Samsung tab T111

Số hiệu: Samsung galaxy tab T111

Màu sắc màn hình : đen,trắng

chuyenmanhinh.com chuyên thay màn hình nguyên bộ Samsung galaxy tab T111 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mọi hoạt động thay thế, tháo ráp, sẽ diễn ra trước sư quan sát của khách hàng.

Tiêu chuẩn: Màn hình zin máy

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 30 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

1,300,000 ₫ Xem chi tiết
M180
Thay màn hình Samsung tab M1805

Số hiệu: Samsung galaxy tab m1805

Màu sắc màn hình : đen,trắng

chuyenmanhinh.com chuyên thay màn hình nguyên bộ Samsung galaxy tab m1805 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mọi hoạt động thay thế, tháo ráp, sẽ diễn ra trước sư quan sát của khách hàng.

Tiêu chuẩn: Màn hình zin máy

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 30 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

700,000 ₫ Xem Chi Tiết
5100
Thay màn hình Samsung tab N5100

Số hiệu: Samsung galaxy tab N5100

Màu sắc màn hình : đen,trắng

chuyenmanhinh.com chuyên thay màn hình nguyên bộ Samsung galaxy tab N5100 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mọi hoạt động thay thế, tháo ráp, sẽ diễn ra trước sư quan sát của khách hàng.

Tiêu chuẩn: Màn hình zin máy

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 30 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

1,700,000 ₫ Xem chi tiết
n800
Thay màn hình Samsung tab N800

Số hiệu: Samsung galaxy tab n800

Màu sắc màn hình : đen,trắng

chuyenmanhinh.com chuyên thay màn hình nguyên bộ Samsung galaxy tab n800 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mọi hoạt động thay thế, tháo ráp, sẽ diễn ra trước sư quan sát của khách hàng.

Tiêu chuẩn: Màn hình zin máy

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 30 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

1,700,000 ₫ Xem chi tiết
p10001
Thay màn hình Samsung tab P1000

Số hiệu: Samsung galaxy tab P1000

Màu sắc màn hình : đen,trắng

chuyenmanhinh.com chuyên thay màn hình nguyên bộ Samsung galaxy tab P1000 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mọi hoạt động thay thế, tháo ráp, sẽ diễn ra trước sư quan sát của khách hàng.

Tiêu chuẩn: Màn hình zin máy

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 30 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

1,300,000 ₫ Xem chi tiết
P75001
Thay màn hình Samsung tab P7500

Số hiệu: Samsung galaxy tab p7500

Màu sắc màn hình : đen,trắng

chuyenmanhinh.com chuyên thay màn hình nguyên bộ Samsung galaxy tab p7500 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mọi hoạt động thay thế, tháo ráp, sẽ diễn ra trước sư quan sát của khách hàng.

Tiêu chuẩn: Màn hình zin máy

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 30 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

1,900,000 ₫ Xem chi tiết
man-hinh-samsung-tab-t561
Thay màn hình Samsung Tab T561

Số hiệu: Samsung Tab T561

chuyenmanhinh.com chuyên thay màn hình Samsung Tab T561 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mọi hoạt động thay thế, tháo ráp, sẽ diễn ra trước sự quan sát của khách hàng.

Tiêu chuẩn: Màn hình chính hãng

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 30 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

1,600,000 ₫ XEM CHI TIẾT
M180
Thay mặt kính samsung tab M180S

Số hiệu: samsung tab M180s

Màu sắc  : đen,trắng

chuyenmanhinh.com chuyên thay mặt kính samsung tab M180s nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với máy móc hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, cảm ứng samsung tab M180s sẽ được thay thế chính xác và chất lượng nhất.

Tiêu chuẩn: mặt kính zin linh kiện

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 60 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

600,000 ₫ Xem chi tiết
5100
Thay mặt kính samsung tab N5100

Số hiệu: samsung tab N5100

Màu sắc  : đen,trắng

chuyenmanhinh.com chuyên thay mặt kính samsung tab N5100 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với máy móc hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, cảm ứng samsung tab N5100 sẽ được thay thế chính xác và chất lượng nhất.

Tiêu chuẩn: mặt kính zin linh kiện

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 60 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

700,000 ₫ Xem chi tiết
note n800
Thay mặt kính samsung tab N800

Số hiệu: samsung tab N800

Màu sắc  : đen,trắng

chuyenmanhinh.com chuyên thay mặt kính samsung tab N800 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với máy móc hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, cảm ứng samsung tab N800 sẽ được thay thế chính xác và chất lượng nhất.

Tiêu chuẩn: mặt kính zin linh kiện

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 60 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

800,000 ₫ Xem chi tiết