find 7a
Thay cảm ứng OPPO Find 7A X9006

Số hiệu: OPPO find 7A X9006

Màu sắc màn hình : đen

chuyenmanhinh.com chuyên thay mặt cảm ứng OPPO find 7A X90060  nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với máy móc hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, cảm ứng OPPO find 7A X9006 sẽ được thay thế chính xác và chất lượng nhất.

Tiêu chuẩn: cảm ứng zin linh kiện

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 150 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

400,000 ₫ Xem chi tiết
R80011
Thay cảm ứng oppo R8001

Số hiệu: OPPO r8001

Màu sắc màn hình : đen

chuyenmanhinh.com chuyên thay mặt cảm ứng OPPO r8001  nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với máy móc hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, cảm ứng OPPO r8001 sẽ được thay thế chính xác và chất lượng nhất.

Tiêu chuẩn: cảm ứng zin linh kiện

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 150 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

400,000 ₫ xem chi tiết
r827
Thay cảm ứng oppo r827

Số hiệu: OPPO r827

Màu sắc màn hình : đen

chuyenmanhinh.com chuyên thay mặt cảm ứng OPPO r827  nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với máy móc hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, cảm ứng OPPO find 7A X9006 sẽ được thay thế chính xác và chất lượng nhất.

Tiêu chuẩn: cảm ứng zin linh kiện

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 150 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

400,000 ₫ Xem chi tiết
r831
Thay cảm ứng oppo r831

Số hiệu: OPPO r831

Màu sắc màn hình : đen

chuyenmanhinh.com chuyên thay mặt cảm ứng OPPO r831 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với máy móc hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, cảm ứng OPPO r831 sẽ được thay thế chính xác và chất lượng nhất.

Tiêu chuẩn: cảm ứng zin linh kiện

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 150 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

300,000 ₫ xem chi tiết
thay-man-hinh-kinh-cam-ung-oppo-r820
Thay Màn Hình Kính Cảm Ứng OPPO R820

Chuyên màn hình thay Màn Hình Kính Cảm Ứng OPPO R820 chính hãng. Cùng với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm sẽ đem đến cho bạn dịch vụ thay Màn Hình Kính Cảm Ứng OPPO R820 chất lượng.Thời gian thay:

 • Mặt kính, cảm ứng: 90 phút
 • Màn hình: 30 phút
Liên hệ Đọc tiếp
man-hinh-oppo-f1-1
Thay mặt kính cảm ứng OPPO F1

Số hiệu: OPPO F1

chuyenmanhinh.com chuyên thay mặt kính cảm ứng OPPO F1 nhanh chóng, chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mọi hoạt động thay thế, tháo ráp, sẽ diễn ra trước sự quan sát của khách hàng.

Tiêu chuẩn: Mặt kính cảm ứng chính hãng

Bảo hành: 1 tháng

Thời gian: 30 phút

Giá trên đã bao gồm công tháo ráp

400,000 ₫ XEM CHI TIẾT
find 7a
Thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Find 7 X9006

Chuyên màn hình thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Find 7 X9006 chính hãng. Cùng với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm sẽ đem đến cho bạn dịch vụ thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Find 7 X9006 chất lượng.Thời gian thay:

 • Mặt kính, cảm ứng: 90 phút
 • Màn hình: 30 phút
400,000 ₫ Mua sản phẩm
Thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Find Clover R815
Thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Find Clover R815

Chuyên màn hình thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Find Clover R815 chính hãng. Cùng với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm sẽ đem đến cho bạn dịch vụ thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Find Clover R815 chất lượng.Thời gian thay:

 • Mặt kính, cảm ứng: 90 phút
 • Màn hình: 30 phút
Liên hệ Đọc tiếp
Thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Find Mirror R819
Thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Find Mirror R819

Chuyên màn hình thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Find Mirror R819 chính hãng. Cùng với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm sẽ đem đến cho bạn dịch vụ thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Find Mirror R819 chất lượng.Thời gian thay:

 • Mặt kính, cảm ứng: 90 phút
 • Màn hình: 30 phút
400,000 ₫ Đặt hàng
Thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Find Piano R8113
Thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Find Piano R8113

Chuyên màn hình thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Find Piano R8113 chính hãng. Cùng với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm sẽ đem đến cho bạn dịch vụ thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Find Piano R8113 chất lượng.Thời gian thay:

 • Mặt kính, cảm ứng: 90 phút
 • Màn hình: 30 phút
Liên hệ Đọc tiếp
Thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Find Way S U707
Thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Find Way S U707

Chuyên màn hình thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Find Way S U707 chính hãng. Cùng với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm sẽ đem đến cho bạn dịch vụ thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Find Way S U707 chất lượng.Thời gian thay:

 • Mặt kính, cảm ứng: 90 phút
 • Màn hình: 30 phút
400,000 ₫ Đặt hàng
Thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Find Way U7015
Thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Find Way U7015

Chuyên màn hình thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Find Way U7015 chính hãng. Cùng với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm sẽ đem đến cho bạn dịch vụ thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Find Way U7015 chất lượng.Thời gian thay:

 • Mặt kính, cảm ứng: 90 phút
 • Màn hình: 30 phút
Liên hệ Đọc tiếp
Thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Finder X907
Thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Finder X907

Chuyên màn hình thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Finder X907 chính hãng. Cùng với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm sẽ đem đến cho bạn dịch vụ thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Finder X907 chất lượng.Thời gian thay:

 • Mặt kính, cảm ứng: 90 phút
 • Màn hình: 30 phút
Liên hệ Đọc tiếp
Thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Joy 3
Thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Joy 3

Chuyên màn hình thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Joy 3 chính hãng. Cùng với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm sẽ đem đến cho bạn dịch vụ thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Joy 3 chất lượng.Thời gian thay:

 • Mặt kính, cảm ứng: 90 phút
 • Màn hình: 30 phút
350,000 ₫ Đặt hàng
Thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Joy R1001
Thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Joy R1001

Chuyên màn hình thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Joy R1001 chính hãng. Cùng với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm sẽ đem đến cho bạn dịch vụ thay Mặt Kính Cảm Ứng OPPO Joy R1001 chất lượng.Thời gian thay:

 • Mặt kính, cảm ứng: 90 phút
 • Màn hình: 30 phút
Liên hệ Đọc tiếp
Thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Mirror 5
Thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Mirror 5

Chuyên màn hình thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Mirror 5 chính hãng. Cùng với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm sẽ đem đến cho bạn dịch vụ thay Mặt Kính Cảm Ứng Oppo Mirror 5 chất lượng.Thời gian thay:

 • Mặt kính, cảm ứng: 90 phút
 • Màn hình: 30 phút
Liên hệ Đọc tiếp